Στα πλαίσια της συνεχούς μας ενημέρωσης και εκπαίδευσης τη προηγούμενη βδομάδα βρεθήκαμε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου παρακολουθήσαμε διημερίδα με θέμα την "Υπολογιστικά Καθοδηγούμενη Χειρουργική".