Μερικές Οδοντοστοιχίες

    Με το όρο μερικές οδοντοστοιχίες εννοούμε τα επονομαζόμενα "μασελάκια" ή "μασκάκια". Χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν δόντια στο στόμα του ασθενούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής της "γέφυρας". Για καλύτερη συγκράτηση τοποθετούνται πάνω στα "μασκάκια" άγκιστρα, εφαπτήρες ή συνδέσμους ακριβείας ανάλογα με το που επιλέγουμε να στηρίξουμε τη προσθετική εργασία.Επικοινωνία με την κλινική

Επικοινωνία για πληροφορίες ή ραντεβού