Χειρουργός Οδοντίατρος - Αισθητική Οδοντιατρική Επιστημονικός Συνεργάτης

•Το 2008 εισήχθη στο τμήμα Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου και  αποφοίτησε το 2014.

•Από το 2014 έως το 2017 εργάστηκε εθελοντικά στο Οδοντοθεραπευτικό Τμήμα του 251 Γενικού Νοσοκομείου της Αεροπορίας στην Αθήνα.

•Το 2017 εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Conservative Dentistry" του Eastman Dental Institute, University College London(UCL) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

•Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Οδοντιατρικής Κλινικής μας.

•Έχει λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια εστιάζοντας στην Αισθητική Οδοντιατρική  και τα Εμφυτεύματα.

•Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

•Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται, στην Προσθετική, την Παιδοδοντία  και την Αισθητική Οδοντιατρική. 

•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας