Χειρουργός Οδοντίατρος Επιστημονικός Συνεργάτης

•Εισήχθη στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου αποφοίτησε το 2022.

•Έχει παρακολουθήσει πλήθος από συνέδρια και σεμινάρια και webinars.
•Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στη Θεραπευτική.
•Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Οδοντιατρικής Κλινικής μας.
•Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
•Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.