Χειρουργός Οδοντίατρος Επιστημονικός Συνεργάτης

• Το 2009 εισήχθη στο τμήμα Οδοντιατρικής της Στρατιωτικής  Σχολής  Αξιωματικών  Σωμάτων (ΣΣΑΣ). 

• Αποφοίτησε το 2014 από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

• Το 2015 εκπαιδεύτηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών στη Γναθοχειρουργική και στο Οδοντιατρικό Τμήμα.

• Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Οδοντιατρικής Κλινικής μας.

• Έχει πάρει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Οδοντιατρική.

• Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. 

• Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται, στη Θεραπευτική και Προσθετική Οδοντιατρική. 

• Παράλληλα εργάζεται ως Στρατιωτικός Οδοντίατρος στην Σχολή Έφεδρων  Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ).

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας.