Ουλοπλαστική-Ουλεκτομή

Πρόκειται για οδοντιατρικές χειρουργικές τεχνικές που έχουν ως στόχο την αναδιαμόρφωση των ούλων και εξυπηρετούν τόσο αισθητικούς όσο και θεραπευτικούς σκοπούς.Επικοινωνία με την κλινική

Επικοινωνία για πληροφορίες ή ραντεβού