Για τη καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας θα ήταν προτιμότερο να έχετε κλείσει ραντεβού από πριν. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι εφικτό ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (οξύς πόνος κλπ), υπάρχει άμεση αντιμετώπιση από το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό του ιατρείου μας.