Η ενδοδοντική θεραπεία είναι απαραίτητη, όταν το δόντι δεν μπορεί να θεραπευτεί μόνο του από κάποιο σημείο και έπειτα. Οι αντιβιώσεις και τα κάθε είδους παυσίπονα, βοηθούν στην προσωρινή καταστολή των συμπτωμάτων (πόνο, απόστημα κλπ.). Χωρίς την ενδοδοντική θεραπεία, η λοίμωξη μπορεί να  εξαπλωθεί μέχρι και το οστό και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το δόντι να απολεσθεί. Η μόνη συνήθως εναλλακτική λύση είναι η εξαγωγή του δοντιού. Αυτό όμως μπορεί να προκαλέσει άλλου είδους επιπλοκές. Παρόλο που η εξαγωγή μοιάζει μια πιο  οικονομική λύση ωστόσο στη θέση του εξαχθέντος δοντιού δημιουργείται ένα κενό, το οποίο για να μπορέσει  να καλυφθεί απαιτείται προσθετική εργασία, όπως είναι το εμφύτευμα ή η γέφυρα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το κόστος αυξάνεται. Ακόμα όμως και σε αυτή τη περίπτωση η επιλογή της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον οδοντίατρο μας και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του ασθενή.