Μια εναλλακτική, αλλά και αποτελεσματική λύση στις περισσότερες περιπτώσεις μια ήπιας Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας ή του Ροχαλητού μπορεί να αποτελέσει ένας εξειδικευμένος ενδοστοματικός νάρθηκας. Πρόκειται για μια νέα, διεθνώς αναγνωρισμένη μορφή θεραπείας, συνεχώς εξελισσόμενη με πολλούς υποστηρικτές και με πολύ καλά αποτελέσματα. Ο ενδοστοματικός νάρθηκας αποτελείται από ένα μηχανισμό κατασκευασμένο υπό τη καθοδήγηση του ορθοδοντικού ή του οδοντιάτρου, ανάλογα με τις ανάγκες, το πρόβλημα και την ανατομία του στόματος του ασθενή.