Η σύνθετη ρητίνη παλιότερα δεν ήταν τόσο ανθεκτική όσο το μεταλλικό σφράγισμα. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας στο χώρο της οδοντιατρικής οι σύνθετες ρητίνες γίνονται ολοένα και πιο ανθεκτικές. Η χρήση των κλασικών μαύρων σφραγισμάτων στις μέρες μας έχει περιοριστεί σημαντικά καθώς η σύνθετη ρητίνη είναι πιο εύπλαστη κι εξυπηρετεί αισθητικούς σκοπούς. Επίσης, οι τελευταίες επιστημονικές μελέτες αμφισβητούν την ασφάλεια του αμαλγάματος για τον ασθενή καθώς θεωρείται τοξικό. Θεωρούμε λοιπόν ότι η σύνθετη ρητίνη υπερτερεί του αμαλγάματος. Γι’ αυτό το λόγο καλό θα ήταν, εάν τυχόν υπάρχουν παλιά μεταλλικά σφραγίσματα στο στόμα μας, να αντικατασταθούν και να απομακρυνθούν, ακόμα και αν δεν έχουν υποστεί κάποια διάβρωση.