Βεβαίως και υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με χρεωστική ή με πιστωτική κάρτα και μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση ακόμα και σε δόσεις, καθώς το ιατρείο μας είναι εφοδιασμένο με σύστημα πληρωμής με κάρτα (ΡΟS). Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται πάντα σε συνεννόηση με τον ασθενή, ανάλογα της ανάγκες και τις δυνατότητες του, αλλά και τις δυνατότητες του ιατρείου.