Χειρουργός οδοντίατρος, Ειδ. στην ενδοδοντία , Επιστημονικός Συνεργάτης

· Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ (2014)

· Απόφοιτος του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ (2021)

· Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master of Science) στο αντικείμενο των Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών (2022)

· Το 2021 εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Ενδοδοντολογία» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

· Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια εστιάζοντας στα επιστημονικά πεδία της Ενδοδοντολογίας και των Βιοϋλικών

· Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και δόκιμο μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας.  

· Από το 2021 εργάζεται ως συνεργάτης οδοντίατρος στη Θεσσαλονίκη και από το 2022 είναι επιστημονικός συνεργάτης της Οδοντιατρικής κλινικής μας.